Welkom !


Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep “Vlaamse Ardennen”.

De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2018 blijkt.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 23 oktober 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).

Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde

055/33 45 50
sgr21@g-o.be

en in elke school/centrum van de scholengroep.


Welkom op de website van basisschool Abraham Hans.
In een rustige en groene omgeving  kunnen uw kinderen ten volle van ons kwalitatief onderwijs genieten.


schoolfoto

 

Vestigingen

  • Hoofdzetel : Basisschool Abraham Hans,  Aalststraat 180 – 9700 Oudenaarde – 055/33 45 60
    Kleuter en lager onderwijs
  • Vestiging 1Dé BroeBELschool,  Wortegemstraat 14-16 – 9700 Oudenaarde – 055/31 70 66 (Bevere – Oudenaarde)
    Kleuter en lager onderwijs; methodeschool
  • Vestiging 2: Kleuterschool Abraham Hans, Serpentstraat 15 – 9700 Oudenaarde – 055/31 86 73 (Eine – Oudenaarde)
    Kleuteronderwijs

GO!_VLA_Logo_2regels_transparant