Leerlingenraad

 

In de leerlingenraad zetelen leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar.
Zij werden democratisch verkozen door hun klas.

Dit zijn de leden voor het schooljaar 2017 – 2018:

Xander (5), Audrei (5), Tijl (6), Efrain (6),
Milan (3B), Danté (3A), Babette (4A), Cara (4B)

Eerstkomende actiepunten:

Onder het motto “Zorg dragen voor…”:

  • Opruimen van de speelplaats
  • Zorg dragen voor medeleerlingen